Select Page

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Generalități

Anchor Grup SA cu sediul social în București, sector 6, B-dul Timisoara, 26Z, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/10051/1997 cod unic de înregistrare 10021221, este o societate înființată conform legislației române.

Bine ați venit pe site-ul www.ourdataprotection.ro (“website”).

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către Dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al Dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Prin accesarea website-ului sau a oricăror pagini din acesta, utilizatorul acceptă termenii și condițiile de utilizare din versiunea curentă. Dacă utilizatorul nu este de acord cu vreun termen sau cu toți termenii și condițiile de utilizare, folosirea și accesul la acest website trebuie întreruptă de către utilizator.

Anchor Grup SA în calitate de proprietar și administrator al website-ului www.ourdataprotection.ro, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, politica de confidențialitate și Termenii și Condițiile de Utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Anchor Grup SA își rezervă dreptul de a înceta sau de a restricționa operarea acestui website și nu are nicio responsabilitate pentru disponibilitatea permanentă neîntreruptă sau neafectată a acestui website și a conținutului său.

Prin utilizarea website-ului, declarați că sunteți de acord cu colectarea, stocarea, utilizarea și distribuirea datelor dumneavoastră astfel cum sunt descrise în termenii și condițiile de utilizare de mai jos.

În cazul în care NU sunteți de acord cu prezenta, vă rugăm să NU utilizați website-ul în niciun fel.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate paginile site-ului din domeniul www.ourdataprotection.ro și pentru care Anchor Grup SA are calitatea de autor, proprietar și administrator.

Drepturi de autor

Anchor Grup SA este proprietarul website-ului și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. Conținutul acestui website, reprezentând dar nelimitat la text, imagini, grafice, design-uri, clipuri audio/video, mărci înregistrate sunt proprietatea Anchor Grup SA.

Scopul folosirii

Conținutul și informațiile website-ului se adresează utilizatorilor personali, și nu profesioniștilor.

Conținutul website-ului nu poate fi descărcat, copiat, procesat, modificat sau distribuit în scopuri comerciale, cu excepția acelor secțiuni oferite special pentru descărcare și definite explicit pentru acest scop. Utilizatorii pot imprima părți ale website-ului pentru utilizare în scop personal. În niciun caz website-ul nu va putea fi folosit în mod abuziv.

Condiții de utilizare. Garanții și limitarea răspunderii

Anchor Grup SA nu garantează că website-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.ourdataprotection.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește website-ul pe riscul propriu, Anchor Grup SA fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea website-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe acesta.

Anchor Grup SA nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe website.

Utilizatorul ia la cunoștință faptul că website-ul reprezintă un mediu general de promovare și informare cu privire la politicile de utilizare a tuturor website-urilor, politicilor aferenta protectiei datelor personale si a politicilor de folosire a acestora, din cadrul companiilor afiliate Anchor Grup SA, iar acesta nu este menit să angajeze juridic Anchor Grup SA în relația cu utilizatorii săi (în afara cazului în care se menționează contrariul).

Anchor Grup SA nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice pierdere, daună, costuri, litigii, pretenții, cheltuieli de judecata, cauzate utilizatorilor, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor termeni și condiții.

Securitate

Luăm toate măsurile de securitate necesare pentru protecția datelor dumneavoastră împotriva accesului neautorizat. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Accesul la website este realizat prin intermediul paginilor securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, (care pot fi marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat lângă câmpul de adresa a website-ului, în funcție de browser).

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Link-uri – acest website conține link-uri către alte website-uri. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site.

Comunicări  

Utilizatorii website-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura website-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală ale Anchor Grup SA sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailing-uri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să utilizați abuziv identitatea unei alte persoane sau entități.

Anchor Grup SA își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Minori  

Dacă sunteți minor și accesați un website o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Drepturile utilizatorilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Prin folosirea website-ului (www.ourdataprotection.ro) și completarea datelor personale în formularul de contact, utilizatorii declară că sunt de acord că toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a website-ului și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în website, administrare etc);
 • crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice interne, necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii bucurestimall.ro și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;

În momentul accesării website-ului, anumite date pot fi și sunt în mod automat transmise de către browser-ul dumneavoastră și sunt colectate și stocate. Aceste date includ, fără a se limita la:

 • tipul browser-ului și versiunea sa;
 • tipul de aparat utilizat și sistemul de operare;
 • data și ora accesării site-ului;
 • locația dumneavoastră.

De asemenea, colectăm și stocăm toată corespondența pe care ne-o transmiteți, precum notificări, întrebări și solicitări.

Toate informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi considerate și vor reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Anchor Grup SA, de alte societăți din cadrul grupului Anchor Grup S.A., în conformitate cu scopurile menționate.

În conformitate cu cadrul legal în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul European nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a Politicii de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a ANCHOR GRUP din care acest website face parte, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date cu caracter personal;
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a se adresa justiției.

Orice informație furnizată de persoanele înregistrate va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale ale acestora să fie prelucrate de Anchor Grup SA în conformitate cu scopurile menționate mai sus.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și de a solicita ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot trimite o cerere prin sistemul de mesagerie electronica la adresa dpo@anchorgrup.ro sau scrisă, datată și semnată prin poștă pe adresa București, B-dul Timisoara, nr. 26z, Anchor Plaza, etaj 12, sector 6.

Legislație  

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Anchor Grup SA. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată de competența instanței judecătorească din aceeași structura administrativă cu sediul Anchor Grup SA.